Thời Khóa Biểu

Hotline 24/7

0902 349 526
Thời Khóa Biểu

THỜI KHÓA BIỂU LỚP VẼ TẠI CƠ SỞ ( OFFLINE )

* Các học viên được đăng ký linh động vào các suất sau:

NGÀY THỨ 2 ĐẾN NGÀY THỨ 6

Suất 01: Từ 14 giờ 00 - 17 giờ 00

Suất 02: Từ 17 giờ 00 - 20 giờ 00

 

NGÀY THỨ 7 VÀ CHỦ NHẬT

Suất 01: Từ 08 giờ 00 - 11 giờ 00

Suất 02: Từ 14 giờ 00 - 17 giờ 00

Suất 03: Từ 17 giờ 00 - 20 giờ 00

Chủ nhật không có suất 3: 17 giờ 00 - 20 giờ 00
 


THỜI KHÓA BIỂU LỚP VẼ TRỰC TUYẾN ( ONLINE )

* Các học viên được đăng ký linh động vào các suất sau:

NGÀY THỨ 2 ĐẾN NGÀY THỨ 6

Suất 01: Từ 13 giờ 30 - 15 giờ 30

Suất 02: Từ 15 giờ 30 - 17 giờ 30

Suất 03: Từ 17 giờ 30 - 19 giờ 30

Suất 04: Từ 19 giờ 30 - 21 giờ 30

 

NGÀY THỨ 7 ĐẾN CHỦ NHẬT

Suất 01: Từ 07 giờ 30 - 09 giờ 30

Suất 02: Từ 09 giờ 30 - 11 giờ 30

Suất 03: Từ 13 giờ 30 - 15 giờ 30

Suất 04: Từ 15 giờ 30 - 17 giờ 30

Suất 05: Từ 17 giờ 30 - 19 giờ 30

Suất 06: Từ 19 giờ 30 - 21 giờ 30

Chủ nhật không có suất 6: 19 giờ 30 - 21 giờ 30

Các học viên được học theo chương trình đã được đăng ký với Trung Tâm Sài Gòn Mỹ Thuật.

Vì Sao Chọn Sài Gòn Mỹ Thuật
Đăng ký lớp học
Thời gian học: Linh động (Học viên được chọn lịch học và có thể thay đổi lịch theo yêu cầu).
Zalo
Hotline